Тази дисциплина е за студентите 2-ри курс, бакалавър, редовно обучение за спец. Електротехника и спец. Електроенергетика и електрообзавеждане.