В тази категория са учебни дисциплини, които се провеждат в един обединен поток за двете специалности ЕТ и ЕЕЕО.