В тази категория се съдържат всики курсове за студентите от специалност "Електротехника" - задочно обучение, степен бакалавър.