В този курс са ораганизирани допълнителни материали, както и материали за самоподготовна, които се използват от студентите по специалност Електротехника изучаващи дисциплината Вградени системи и програмируеми контролери.